Risk Analizi

RİSK ANALİZİ

Risk değerlendirmesi, işyerinde oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

HKM OSGB olarak risk değerlendirme ekibinizi oluşturuyoruz. İşyerinizdeki tehlikeleri bilimsel yöntemlerle her açıdan analiz ederek, toplanan bilgiler ışığında; çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik, …vb. tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeleri  belirliyor ve kayda alıyoruz.

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her birini ayrı ayrı dikkate alarak riskleri tespit ediyoruz. İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde risk değerlendirmesini her bir bölüm için tekrarlıyor ve bölümlerin etkileşimlerini de dikkate alarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırıyoruz.

Analiz edilen riskleri, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralıyor ve yazılı hale getiriyoruz.

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; mevzuat gereği tehlike sınıfına göre; Çok tehlikeli (A) işyerlerinde 2 yılda bir, Tehlikeli (B) işyerlerinde 4 yılda bir, Az tehlikeli (C) işyerlerinde 6 yılda bir yenilenmektedir. İş yerlerinde risk oluşturabilecek değişikler tespit edildiğinde, risk analizi tekrar tekrar değerlendirilerek yenilenmektedir.