Acil Durum Planı

ACİL DURUM PLANI

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylarda, yani acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı ACİL DURUM PLANLARINIZI oluşturuyoruz.

Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş güvenli yerleri tespit ediyoruz.

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendiriyor ve muhtemel acil durumları belirliyoruz. Bu acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alınması için önerilerde bulunuyor ve gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması için ekonomik tekliflerde bulunuyoruz.

Hazırladığımız acil durum planlarının tatbikatlarının yapılmasını sağlıyoruz. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler de dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek ve her zaman hazır bulunmalarını sağlamak üzere çalışmalar yaparak tekliflerde bulunuyoruz.